Recent High and Medium Risk Areas in China

Information is current as of October 25, 2021 10:03 am, reflecting last Shanghai Bendibao (WeChat ID: shbendibao) update from October 24, 2021 at 9:00 am.

We encourage everyone follow the official Shanghai Bendibao WeChat account (WeChat ID: shbendibao) to remain up to date on high and medium risk areas within China.

High Risk Areas 

 1. Inner Mongolia, Alxa League, Ejina, Dalaihubu town
 2. Beijing, Changping district, Beiqijia town, Hongfuyuan community

Medium Risk Areas

 1. Gansu provice:
 • Lanzhou city, Chengguan district, Donghu compound
 • Lanzhou city, Chengguan district, Yunxiang compound
 • Lanzhou city, Chengguan district, Yanbei road, Tianqinglishe compound
 • Zhangye city, Ganzhou district, Jingxiujiayuan(Liangjiadun town, village no.6)
 • Zhangye city, Ganzhou district, Longwangmiao compound
 1. Inner Mongolia, Xilingol League:
 • Xilingol League, Erlianhaote city, Xilin community
 • Xilingol League, Erlianhaote city, Xicheng community
 • Xilingol League, Erlianhaote city, E’ren community
 • Alxa League, Alxa Left Banner, Bayanhaote town, Xinhua residential district
 1. Guizhou province, Zunyi city:
 • Huichuan district, Renheyuan compound
 • Huichuan district, Dongfangxiangjiangwan compound
 1. Ningxia, Yinchuan city:
 • Jinfeng district, Jenlinbandao compound
 • Xingqing district, Taiyangdushihuayuan compound
 • Xixia district, Wuhuaxingzhouyuan compound